Nederland telt ruim 1,3 miljoen zzp’ers, en daarvan is ruim 95% niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De belangrijkste reden daarvoor is dat zelfstandigen de verzekering te duur vinden. Afhankelijk van leeftijd en het beroep dat wordt uitgeoefend is de premie soms simpelweg niet op te brengen. Veel zelfstandigen nemen dan ook de gok dat ze niet ziek worden of gehandicapt raken en verzekeren zich niet. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben.

Het Pensioenakkoord stelt een verzekering verplicht

In 2019 werd een akkoord bereikt tussen de overheid en een aantal andere partijen over een pensioenakkoord. In de kantlijn werd daarin ook afgesproken dat alle zzp’ers verplicht verzekerd moeten worden tegen arbeidsongeschiktheid. Dit leidde tot de nodige ophef. Veel zelfstandigen zonder personeel vrezen dat ze met zo’n verplichte verzekering voor dermate hoge kosten komen te staan dat het voortbestaan van hun bedrijf onzeker wordt. 

Geen verzekering is een groot risico

Als je als zelfstandige niet verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid loop je een groot risico. Als je alleenstaande bent dan val je terug naar de bijstand als je niet meer kunt werken. Als je een partner hebt gaat het inkomen fors omlaag omdat je dan geen recht hebt op een uitkering en je soms van het ene op het andere moment van nog maar 1 inkomen moet leven. Dit heeft in veel gevallen verstrekkende gevolgen omdat bijvoorbeeld de woonlasten veel te hoog zijn. Daarom is het basisprincipe van de verplichte verzekering niet zo verkeerd. Alleen moeten er dan volgens veel zelfstandigen wel aanvullende maatregelen worden genomen om het voor zzp’ers mogelijk te maken zich tegen een redelijke premie te kunnen verzekeren. 

Maatregelen tegen schijnzelfstandigheid

Mensen die als zzp’er werken maar niet genoeg verdienen om als echte zelfstandige te worden gezien, baart de overheid zorgen. Daarom is ook besloten dat een zzp’er vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur moet verdienen. Kom je daar niet aan, dan ben je feitelijk geen zelfstandige, omdat je dan niet in de kosten van het bestaan kunt voorzien met je bedrijf. Deze ‘schijnzelfstandigheid’ is niet wenselijk. Daarom moet een zzp’er ook kunnen aantonen dat hij voor verschillende opdrachtgevers werkt. Als je maar 1 opdrachtgever hebt waar je jaren voor werkt dan is dit in feite verkapte loondienst en ook dat strookt niet met de ideeën die de overheid heeft over zelfstandig ondernemers. 

Nog veel onduidelijkheid over de verplichte verzekering

Over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is nu nog vrijwel niets bekend. Totdat er meer duidelijk is, bijvoorbeeld over de hoogte van de premie en overige voorwaarden worden er ook nog geen overige maatregelen genomen zoals een eventuele compensatieregeling via de belastingaangifte. Wanneer er meer duidelijkheid komt is eind 2019 nog niet te zeggen.