Vanaf 2020 kun je als kleine zelfstandige in aanmerking komen voor BTW vrijstelling. Dat betekent dat je geen BTW meer in rekening hoeft te brengen aan je klanten of opdrachtgevers. Dat kan een voordeel zijn want het scheelt je administratieve rompslomp. Je hoeft bij het maken van facturen geen BTW meer te berekenen en je hoeft ook niet meer op te letten dat je op tijd je BTW aangifte doet en ook betaalt. De regeling geldt voor alle ondernemingen maar ook verenigingen en stichtingen die een jaaromzet hebben die minder bedraagt dan 20.000 euro per jaar.

Wanneer is het gunstig om van de vrijstelling gebruik te maken?

Als je bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat maar je gebruikt je bedrijf maar incidenteel om eens een opdracht te doen naast je baan in loondienst, dan kan het makkelijk zijn om gebruik te maken van de BTW vrijstelling. Stel dat je per kwartaal 3 facturen verstuurt voor een gering bedrag, en aan het eind van het jaar heb je een omzet van bijvoorbeeld 5.000 euro, dan kan het makkelijk zijn dat je je niet meer druk hoeft te maken om de BTW aangifte. Je hoeft dan aan je klanten geen facturen met BTW te versturen, sterker nog: als je opdrachtgever geen factuur nodig heeft dan hoef je die helemaal niet meer op te maken en te versturen. Dat is een groot voordeel, het bespaart je tijd en rompslomp. Er zit echter wel een nadeel aan de regeling.

Geen BTW betalen betekent dat je ook geen BTW mag aftrekken

Nu is het zo dat je BTW mag aftrekken van kosten die je maakt voor je bedrijf. Koop je een nieuwe laptop, dan komt de BTW van de aankoopprijs in aanmerking voor aftrek. Als je geen BTW meer in rekening brengt en afdraagt, vervalt dit uiteraard. Geen BTW betalen betekent logischerwijs ook dat je geen BTW kunt terugvragen. Dit is een belangrijk punt, omdat veel kleine zelfstandigen toch ieder jaar wel investeringen doen voor hun bedrijf waarvan ze de BTW verrekenen met in rekening gebrachte omzetbelasting. Daardoor zijn aankopen immers 21% goedkoper in veel gevallen.

Let op: Als je gebruik maakt van de regeling doe je dat voor langere tijd

Als je besluit om gebruik te maken van de regeling om geen BTW meer te berekenen, dan doe je dat niet voor een jaar. Je moet dan de komende 2 of 3 jaar zorgen dat je een omzet draait die onder de 20.000 euro per jaar blijft. De regeling is dus echt alleen bedoeld voor mensen met een bijbaan of ‘uit de hand gelopen hobby’ zoals het onder andere in het promotiespotje op de radio van de Belastingdienst wordt genoemd. Als je omzet nu net onder de grens van 20.000 euro zit maar de kans bestaat dat je daar volgend jaar boven komt, dan heeft het geen zin om van deze regeling gebruik te maken. Het is echt bedoeld voor mensen die als zelfstandig ondernemer een lage omzet hebben die puur als bijverdienste is bedoeld en die voorheen ook gebruik maakten van de kleine ondernemersregeling.

 

Als je twijfelt of deze nieuwe regeling voor jou wel of niet gunstig is, overleg dit dan met je boekhouder.