Het energielabel is voortdurend aan het veranderen. Daardoor is het voor veel ondernemers zo dat het lastig is om een duidelijke lijn te volgen. Wel is het zo dat er in de toekomst meer duidelijkheid komt. Zo is het bijvoorbeeld zo dat er in 2023 een verplichting geldt voor alle kantoorpanden vanaf 100 vierkante meter. Die moeten dan altijd aan energielabel C voldoen. Toch is nu al duidelijk dat bijna de helft van de ondernemers hier niet van op de hoogte is en dat een kwart geen idee heeft of het pand nu al voldoet.

Aan het werk aan het pand

Dit betekent dus dat er in de komende jaren veel werk verzet zal moeten worden om de kantoorpanden die aan deze regel moeten voldoen energiezuiniger te maken. Dit geldt voor alle panden die in het geheel als kantoor dienen. Dit betekent dat er zo’n 62.000 kantoren. Op dit moment moeten 21.000 kantoren aan energielabel A, B of C voldoen. Dit is precies volgens de eisen. Het is dus belangrijk dat ook deze ondernemers weten dat er veranderingen aan komen. Mogelijk voldoen zij straks ook niet meer aan de eis die op tafel ligt.

Groep die niet voldoet

Wat wel al duidelijk is, is dat tenminste 7.000 kantoren op dit moment zeker niet voldoen aan de eis die straks gaat gelden. Zij hebben energielabel D, E of G. Daarnaast is het ook nog eens zo dat meer dan 30.000 kantoren helemaal niet inzichtelijk hebben aan welk energielabel zij op dit moment voldoen. Dit kan dus betekenen dat al deze tienduizenden kantoren in de komende jaren veel werk hebben om de eisen in 2023 te kunnen halen. Het is daarom dus ook zaak dat hier tijdig aandacht aan wordt besteed om het voor deze ondernemers ook meer inzichtelijk te maken.

De gevolgen

Het is vooral ook goed om te weten dat de gevolgen flink groot kunnen zijn. Het is namelijk zo dat ondernemers die straks niet aan de verplichting voldoen om energielabel C te halen, hun kantoor gesloten kunnen zien worden. Het is dan ook opvallend dat daar op dit moment nog zo weinig aandacht aan besteed wordt. Zo blijkt uit cijfers dat minder dan 1 procent van de kantoren die nieuw aangeschaft worden worden gekozen op basis van het huidige energielabel. Terwijl dit dus wel grote gevolgen kan hebben voor de ondernemers.

Goed voor de portemonnee

Het is belangrijk om te beseffen wat de voordelen zijn van het voldoen aan energielabel C. het is namelijk vooral ook zo dat je op deze manier geld kan besparen als ondernemer. Je zal in de beginfase wel kosten voor de investering hebben. Daarna is het echter zo dat je al snel begint met terugverdienen. Wanneer een kantoorpand beter voldoet aan de milieueisen, dan is er ook minder geld nodig voor energie om het pand te verwarmen. Daardoor is het ook zo dat je dus meer voordeel eruit haalt. Daarnaast is het zo dat het de prestaties bevordert.