In de afgelopen maanden zijn de mogelijkheden in het gebruik van zakelijke creditcards enigszins veranderd. Zo zijn sommige uitgaven er niet meer mee te doen. Veel van de kaarten van de grote aanbieders Visa en Mastercard, die onder ICS vallen, kennen tegenwoordig andere voorwaarden. Het is dan ook belangrijk dat dit wel goed bekend is. De meeste Nederlandse banken bieden immers kaarten aan die op deze manier worden gebruikt. Het belangrijkste is de verandering in het idee tussen zakelijk en persoonlijk. Dit verdient dan ook de nodige uitleg.

Een kaart die persoonlijk is

De belangrijkste verandering die is doorgevoerd is dat een persoonlijke creditcard ook echt persoonlijk is. Hij staat op naam van de gebruiker en is daardoor niet meer toe te passen voor uitgaven die met het werk of de onderneming te maken hebben. Het is in dat opzicht dan belangrijk om een kaart te hebben die ook echt zakelijk te gebruiken is. Die moet dus op naam staan van het bedrijf. Dit lijkt in eerste instantie vooral een beperkende maatregel. Al is er wel een verklaring voor gegeven door de aanbieder van de kaarten.

Ter bescherming tegen criminaliteit

De reden waarom ICS deze stap heeft genomen is eigenlijk heel simpel. De wetgeving in Nederland, maar ook in andere landen, ziet erop toe dat de zakelijke creditcards niet worden gebruikt voor criminele doeleinden. Denk dan bijvoorbeeld aan het gebruik voor witwaspraktijken of om terrorisme te kunnen financieren. Dit betekent dus ook dat er op een andere manier met de kaarten moet worden omgegaan. Dit is dan ook de reden waarom de stappen nu ineens gezet zijn door de verschillende aanbieders. Dit werd wel aan het begin van het jaar al aangekondigd. Het is dus niet helemaal nieuw.

Welke zakelijke kosten op de zakelijke creditcard?

Het is belangrijk om een goed onderscheid te maken in de kosten die wel en niet gemaakt mogen worden met de verschillende kaarten. Wanneer er bijvoorbeeld over een zakelijke creditcard wordt gesproken, dan zijn daar de nodige kosten mee te verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan de reiskosten en hotelkosten van een zakenreis. Ook onkosten die je declareert bij je werkgever moet je met deze kaart financieren. De aanpassing kan soms wel wat lastig zijn om in de praktijk te controleren. Dat neemt niet weg dat eigenlijk alle banken ervoor kiezen dit te doen.

Toepassing in de praktijk

Vooral bij daadwerkelijk gebruik van de zakelijke creditcard en de persoonlijke kaart zal in de komende periode veel hinder ondervonden kunnen worden. Zo zijn de banken niet op één lijn te vinden als het gaat over het handhaven van de maatregelen op dit moment. Daardoor zijn veel uitgaven op zakelijk gebied waarschijnlijk nog altijd gewoon met de persoonlijke kaart te doen. Dit kan dus de komende tijd ook de kosten voor het aanvragen van een echte zakelijke kaart wel ook besparen. Al kan dit dan wel op elk moment ook weer omslaan. Het is goed om hierop te letten.